top of page
Flamenco.jpg

Flamenco a danza española
Dita Kándlová

Technika a choreografie

 

Kdy: 12.9. - 12. 12. 2023 (s výjimkou 3. 10.) vždy každé úterý 18.10 - 19.10h 

Kde: studio Influencia Praha, Klimentská 34

Kapacita: 13 míst

Lektor: Dita Kándlová

Cena: 4 940 Kč (13 lekcí)

Kurz prosím uhraďte nejpozději do 12. 9. 2023.

bottom of page