TANEC OUTDOOR

Dalším krokem v tzv. Terapii tancem je tanec v přírodě. Tedy s respektem ke správným tanečním technikám, kreativitě, inspiraci hudbou a svobodě pohybu. Přesunuly jsme taneční a tréninkové metody do hor. Ideálem bylo vrátit tanec zpět do přírody a intuitivně se napojit na dávné předky, kteří všichni tančili rituální tance a čerpali tím energii z přírody, z pospolitosti, z rytmů a jejich gradace. Tanec outdoor proběhl v prostřední Krkonošských kopců. V babím létě podzimní přírody. Pravdou je, že od finalní verze jsme se ještě lehce vzdálily. Nebo jsme se jí cestou za tancem do hor přiblížily. Obojí.

Treninkově-relaxační plán byl nastaven takto: První den: taneční lekce náročnost 1. (prohřátí, kreativita, koordinace, influence hudba-tanec-hudba), Druhý den: ranní warm up (aktivace těla se zaměřením na dech a prohřátí dechem, protažení, příprava chodidel a držení těla), trek přírodou (okysličení, zátěž), taneční lekce náročnost 2. (technické cvičení práce s podlahou, hudba pouze jako kulisa, masáž těla při pohybech v kontaktu s podlahou, uvolnění po dni na kopcích prostřednictvím tanečních prvků tzv. floor work s finálním cvičením zpět ve stoji). Třetí den: taneční lekce náročnost 2. (navazující na taneční lekci náročnost 1.- opakování probraných technických kombinací se zaměřením na správné provedení, přidání dalších tanečních kroků, hotová choreografie s doprovodem hudby, propracování detailů, kondice)

Během třech dnů Tance outdoor jsme kombinovaly pohyb s relaxací (sauna, bazén, masáž svalstva, které se neuvolnilo během tance vlivem vnějších vlivů - práce na PC, stres, rychlé životní tempo) a vhodnou podzimní nutričně vyváženou stravou s ohledem na počasí a míru zátěže. Tedy ne dietní stravou, ale s respektem k ročnímu období a potřebách lidského organismu v tomto čase.

Co přinesl tanec na horách: posílení, kreativitu, zdraví, spolupráci a vzájemnou podporu, inspiraci hudbou a její vnímáním, relaxaci, zaměření pozornosti směrem "dovnitř" - vnímání vlastního těla a napojení se na něj. Aktivní příštup ke zdraví a čas pro tanec, hudbu, pohyb a přírodu.

Co chceme víc: z proskleného sálu uprostřed hor se krok po kroku dostat úplně ven. Tanec outdoor bez čtyř stěn. To je další cíl. Terapie tancem funguje. Vyzkoušeno na vlastním těle.

Vrbatova bouda

První den start

Bílé labe

© 2017. Dita Dance Art